Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Onze school

De Rotonde is een school voor speciaal basisonderwijs. De Rotonde vangt met name leerlingen op die vastlopen op het regulier onderwijs. Dat kan op verschillende momenten in de schoolloopbaan zijn, zowel in groep 2 als in groep 8.
 
Onze missie op onderwijs is 'gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig' vanuit de gedachte: 'zorg voor elkaar, zorg voor jezelf, zorg voor je omgeving'. We trachten deze uitgangspunten steeds als basis te gebruiken voor onze aanpak.

GEWOON SPECIAAL

 
 Het doel van ons onderwijs is een optimaal toekomstperspectief naar een passende plaats in de maatschappij, passend bij de (sociale, emotionele en verstandelijke) mogelijkheden van de leerling.
 
Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren kennen van de eigen beperkingen (en hoe daarmee om te leren gaan) spelen een belangrijke rol. We laten leerlingen eerst succeservaringen opdoen en werken aan het krijgen van een positief zelfbeeld.
De groep heeft daarbij een centrale plaats.
 
Daar waar het voor ouders mogelijk is, zijn zij onze belangrijkste partner in het nadenken over 'wat heeft het kind nodig?'