Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Arrangementen

Binnen De Rotonde worden diverse arrangementen geboden.
Op dit moment zijn dat:
  • Het Jonge Risico Kind
  • SBO
  • SBO zwaar
  • Het Taalpaleisspeciaal
  • Taalreis
  • Remedial Teaching

Er wordt onderzocht aan welke arrangementen behoefte is, nu, maar ook in de toekomst. 
De arrangementen staan in essentie vast maar worden  aangepast/ uitgebreid naar gelang de leerlingpopulatie van de regio daarom vraagt.
 
Het samenwerkingsverband is hierbij sturend.
 
De samenwerking met ketenpartners vinden wij van groot belang; onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunen elkaar.