Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

SBO

Doelgroep:
De doelgroep bestaande uit leerlingen van 6 t/m 12 (13) jaar is zeer divers:
  • IQ van 55 tot >90
  • Er is sprake van een gecombineerde problematiek op de gebieden van:
o Gedrag
o Sociale en/of emotionele ontwikkeling
o Cognitieve ontwikkeling (leren)
o Overige gebieden zoals taal/ spraak, motoriek e.d.
o Opvoedingsomgeving


Onderwijsaanbod:
Kenmerkend voor dit arrangement is de begeleiding van 1 leerkracht gedurende de hele dag, gestructureerde werkplekken, roosters op maat afgestemd en de expertise van de leerkracht die hier voor geschoold is en in de lessituatie naar kan handelen. Tevens is de differentiatie in pedagogische benadering individueel afgestemd voor alle leerlingen.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op sociale redzaamheid en gezond gedrag. Ook richt het zich op het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van noodzakelijk kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De leerlingen werken didactisch toe naar een niveau waarbij de leerling kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit kan zowel regulier als speciaal voortgezet onderwijs zijn, Het niveau verschilt van praktijkonderwijs tot aan VWO. De leerlingen worden getoetst door middel van methodegebonden toetsen, het Cito LVS en een eindtoets (drempeltoets of eindtoets).


Bekostiging:
SBO