Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Leesbegeleiding Speciaal

Leesbegeleiding speciaal is een voorziening, waarin kinderen met hardnekkige problemen in het aanvankelijk leesproces gedurende 2 ochtenden speciale begeleiding krijgen op het gebied van decoderen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. 

 

Wat zijn de doelen?

  • Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
  • Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
  • Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.
Hoe ziet het programma eruit?

Er wordt in kaart gebracht wat een leerling nodig heeft op het gebied van leesinstructie. Hier wordt bij aangesloten, zodat de leerling weer succeservaringen op gaat doen. Iedere 4 weken worden de leerling getoetst, zodat de leerkracht kan zien op welk gebied er vorderingen zijn en op welk gebied de instructie aangepast moet worden.

Er wordt steeds instructie gegeven op letter-, woord-, en tekstniveau. Ook is er veel aandacht voor de auditieve vaardigheden van de leerlingen. Er wordt in groepjes en individueel gewerkt. Elke leerling krijgt iedere ochtend een half uur individuele begeleiding. Een kleine greep uit de activiteiten/materialen:

  • Herhaald lezen van aansprekende teksten/gedichtjes.
  • Flitsen van letters.
  • Woorden inprenten volgens het "LeesInterventieProgramma".
  • Woorden flitsen met computerprogramma "Interflits".
  • Zelfstandig werken met zelfcorrigerende materialen, zoals leespuzzels, computerprogramma's, leeskwartetten, e.d.
  • Zelfstandig lezen uit de Schatkist; een kist vol bijzondere uitklapboeken, boeken met klepjes, mooie prentenboeken, e.d.
  • Auditieve oefeningen met "Taal in Blokjes".

 

De school werkt 2 x per week 30 minuten individueel op letter-, woord- , en tekstniveau met de leerling volgens het programma dat door de leesexpert wordt aangegeven.

Van de ouders wordt verwacht dat zij dagelijks met hun kind letters oefenen en een door de leesexpert meegegeven tekst samen lezen.