Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Kastanje


Juf Wilma (maandag t/m vrijdag) is de leerkracht van de groep De Kastanje.

De Kastanje is een structuurgroep voor de middenbouw-bovenbouw.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod op individueel niveau.