Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Berk


Juf Sanne  (maandag t/m vrijdag) is de leerkracht van de groep De Berk.

De Berk is een structuurgroep voor de middenbouw-bovenbouw.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod op individueel niveau.