Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Linde


Juf Martina (maandag t/m vrijdag) is de leerkracht van de groep De Linde .
Deze groep krijgt het lesstofaanbod van groep 7 en 8 gericht op vmbo-Havo-Vwo niveau