Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Schooltijden

De schooltijden:
Maandag: 8.30 uur tot 14.45 uur
Dinsdag: 8.30 uur tot 14.45 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur
Vrijdag: 8.30 uur tot 14.45 uur
 
De Knotwilg heeft op woensdag geen les.

De schooltijden worden onderbroken door twee pauzes waarin de kinderen buiten spelen onder toezicht van teamleden. Rond 10.00 uur kunnen de kinderen even wat eten en drinken. Het onderwijsprogramma wordt daarop aangepast door bijvoorbeeld werk af te maken of een filmpje op het digibord te kijken. 

Van 10.00 uur tot 10.30 uur spelen alle  kinderen een kwartier buiten. De groepen zijn verdeeld in onderbouw/middenbouw en middenbouw/bovenbouw.

De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur. Afhankelijk van het rooster eten de kinderen voor of na het buitenspelen. Dit gebeurt altijd in de eigen klas, samen met de leerkracht. Ook in de middagpauze wordt er in twee groepen buiten gespeeld.

De kleutergroep (Knotwilg) heeft afwijkende tijden in verband met hun dagrooster.