Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Onderwijs

Dagelijks wordt er op De Rotonde onderwijs geboden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Er wordt gewerkt met verschillende arrangementen.

De leerstof en methodes die gebruikt worden op De Rotonde zijn vergelijkbaar met het regulier basisonderwijs, maar de aanpak en de benadering van de kinderen is aangepast aan hun specifieke onderwijsbehoeften. De kinderen werken in kleinere groepen. Hierdoor kunnen zij uitstromen op een niveau dat bij de mogelijkheden van het kind past. 'Wij doen gewoon waar het kan en speciaal als het moet.'