Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De orthopedagoog

Een orthopedagoog

De aan school verbonden orthopedagoog is Rianda Heintz-Smits. Zij verricht handelingsgerichte diagnostiek bij de kinderen van de Rotonde. Ook richt de orthopedagoge zich op vragen van leerkrachten m.b.t. werkhouding, gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Verder ondersteunt zij o.a. bij de invoering van de 1-zorgroute en bij het programma Teach like a champion. Zij is in principe op maandag en donderdag aanwezig.