Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De school

De Rotonde is een school met betrokken en enthousiaste medewerkers, die gespecialiseerd onderwijs op maat verzorgen.
Wij bieden basisonderwijs en begeleiding aan leerlingen met ingewikkelde onderwijsvragen uit de regio door het bieden van passend, opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs.

Ons uitgangspunt is om de verscheidenheid van de leerlingen te benutten, ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en hen uit te dagen naar hun beste kunnen te presteren.
Het onderwijskundig handelen (orthopedagogische en orthodidactisch) is erop gericht om leerlingen succeservaringen in brede zin op te laten doen binnen het onderwijs.

Op school willen wij op een positieve manier met elkaar omgaan.
Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn centrale begrippen.

Voor de leerlingen hebben we dit vertaald in drie basisregels:
  • Zorg voor jezelf 
  • Zorg voor de ander
  • Zorg voor je omgeving
Op De Rotonde werken de leerlingen op een passend niveau uit de reguliere methodes van het basisonderwijs. 
 
Ons motto is: 'Gewoon als het kan, speciaal als het moet'